Road Safety Campaign

Road Safety Campaign

วอลโว่ให้ความสำคัญกับการปกป้องและใส่ใจต่อผู้คน เราจึงมุ่งมั่นในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ผ่านแคมเปญรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety Campaign)

โดยเมื่อ 13 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ได้จัดทำทางม้าลาย 3 จุดในระยอง เพื่อร่วมลดอุบัติเหตุตามแคมเปญรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน มีคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้จำหน่าย และลูกค้าของวอลโว่ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เปิดตัวโครงการให้การศึกษาและส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนที่โรงเรียนวัดเกาะในระยอง ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหลายรายการ

With a significant focus on protecting and caring for people, Volvo Cars (Thailand) continues its committed Road Safety Campaign to reduce car accidents and improve pedestrian safety.

On 13 July 2019, Volvo built three crosswalks and rumble strips at three key points around Wat Koh School in Rayong province with the aim to reduce road traffic fatalities.

Together, Volvo’s executives, employees, dealers, clients and members of the local community jointly launched this year project to offer education and safety enhancement through CSR different activities.